torsdag 14. september 2017

Tid for vadere på Tautra

For tiden er det mange vadere som stopper opp for påfyll av næring før de fortsetter sørover. Denne torsdagen fotograferte jeg primært i Måsdammen på Tautra hvor det var godt med sniper og sandloer.

Benyttet ingen form for kamuflasjer, men satte meg rolig ned med kameraet på stativ nær vannkanten. Etter kort tid kom fuglene svært tett på og lot seg ikke forstyrre av mitt nærvær.

Sandlo
600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 160

Heipiplerke
600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 160

Myrsnipe
600mm, 1/640sec at f/5.6, ISO 2000

Tundrasnipe
600mm, 1/640sec at f/5.6, ISO 1600

Myrsnipe
300mm, 1/500sec at f/2.8, ISO 500

Tundrasnipe
300mm, 1/500sec at f/2.8, ISO 1000

mandag 4. september 2017

Kråkefugler ved Strinda kirke.

I høst har kirkegården tilhørende Strinda kirke vært godt besøkt av diverse kråkefugler. Mest "eksotisk" er gjerne nøttekråke, men også kornkråke og kaie besøker flittig kirkegården.

For nøttekråke er det det store antallet med sembrafuru som frister, Frøene som sitter i konglene er den viktigste næringskilden til denne arten. Den hamstrer flittig og gjemmer frøene på diverse steder for seinere bruk.

Her følger et knippe bilder fotografert i høst:

Kaie
600mm, 1/800sec at f/5.6, ISO 1200

Kornkråke
600mm, 1/1250sec at f/5.6, ISO 1000

Kornkråke
600mm, 1/2000sec at f/5.6, ISO 1000

Nøttekråke
600mm, 16400sec at f/5.6, ISO 2500

Nøttekråke
600mm, 1/2000sec at f/5.6, ISO 1000

Nøttekråke
600mm, 1/2000sec at f/5.6, ISO 1000

Nøttekråke
600mm, 1/2000sec at f/5.6, ISO 1000